Bod č.94.:

EVID/6 - Svěření pozemků p. č. 4624/22 a p. č. 4624/24, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k. ú. Plzeň do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 4 ze dne 29. 1. 2019)
Příloha č.2 (Žádost o pověření)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:217 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX