Bod č.95.:

EVID/7 - Svěření části pozemku p. č. st. 32/1 včetně vedlejší stavby v k. ú. Litice u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zákres současné trvalé správy litického areálu )
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 6 - Litice č. 28/19 ze dne 1. 4. 2019)
Příloha č.3 (Zákres nového svěření do trvalé správy )
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:218 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX