Bod č.97.:

EVID/9 - Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam výpočetní techniky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:220 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX