Bod č.98.:

EVID/10 - Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole a mateřské škole Bolešiny, p. o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam výpočetní techniky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:221 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX