Bod č.46.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám (1x investiční) z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2019.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:170 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX