Bod č.47.:

OSS/2 - Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ pro rok 2019.

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.10
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Důvodová zpráva č.14
Důvodová zpráva č.15
Důvodová zpráva č.16
Důvodová zpráva č.17
Důvodová zpráva č.18
Důvodová zpráva č.19
Důvodová zpráva č.20
Důvodová zpráva č.21
Důvodová zpráva č.22
Důvodová zpráva č.23
Důvodová zpráva č.24
Důvodová zpráva č.25
Důvodová zpráva č.26
Důvodová zpráva č.27
Důvodová zpráva č.28
Příloha č.1 (Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilní paliativní péče)
Příloha č.2 (Výpis z registru podpor de minimis)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:171 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX