Bod č.56.:

ŘEÚ+ŘTÚ/5 - Rozhodnutí o úpravě smluvních vztahů se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – dodatek č. 1 k dohodě o narovnání) (*)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – kupní smlouva – vodojem Homolka) (*)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – kupní smlouva vodovodní řad pro Prodloužení TT) (*)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – dodatek č. 1 k dohodě o započtení a o změně závazku) (*)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – letecký snímek, modrá mapa – vodojem Homolka)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – foto – vodojem Homolka o započtení a o změně závazku)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 – situace – rekonstrukce vodovodu Prodloužení tramvajové trati, letecký snímek umístění - rekonstrukce vodovodu Prodloužení tramvajové trati)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 – přehled vzájemných zápočtů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:180 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX