Bod č.48.:

OSS/3 - Poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:172 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX