Bod č.100.:

PRIM/3 - Programové prohlášení Rady města Plzně pro období 2018 až 2022

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Programové prohlášení RMP včetně příloh)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX