Bod č.84.:

PROM/11 - Záměr prodat části pozemků p. č. 5259/1 a p. č. 5283/1 oba v k. ú. Plzeň, spol. Office centre Plzeň s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy - majetek města)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Usnesení RMP ze dne 29. 4. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:207 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX