Bod č.54.:

ŘEÚ/3 - Schválení programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti - Plzeňské podnikatelské vouchery

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Schválení programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti - Plzeňské podnikatelské vouchery )
Důvodová zpráva (Schválení programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti - Plzeňské podnikatelské vouchery )
Příloha č.1 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti - "Plzeňské podnikatelské vouchery")
Příloha č.2 (Výzva č. 2019)
Příloha č.3 (Příkazní smlouva mezi MP a BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným.)
Příloha č.4 (Usn. RMP č. 267 ze dne 25. 3. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:178 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX