Bod č.61.:

MAJ/2 - Majetkové vypořádání pozemků v Letkovské ulici v Plzni silnice III/18019 mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:185 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX