Bod č.103.:

MAJ/15 - Výsledek výběrového řízení s následnou aukcí na nemovitý majetek v k. ú. Hradiště u Plzně – Nepomucká 145.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX