Bod č.9.:

KP/1 - Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň - Koterov (IČ: 00479543) na pořízení repliky historického slavnostního praporu jednoty

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Grafická předloha praporu a stuh)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:136 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX