Bod č.111.:

KŘTÚ/11 - Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2018 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2018)
Příloha č.2 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za III. čtvrtletí roku 2018)
Příloha č.3 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za IV. čtvrtletí roku 2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX