Bod č.15.:

FIN/2 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování valné hromady )
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu)
Příloha č.3 (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku) (*)
Příloha č.4 (Zpráva dozorčí rady )
Příloha č.5 (Zpráva Výboru pro audit)
Příloha č.6 (Výroční zpráva společnosti 2018)
Příloha č.7 (Návrh na rozdělení zisku dosaženého za rok 2018)
Příloha č.8 (Návrh na rozdělení části nerozděleného zisku minulých let)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX