Bod č.22.:

KŘTÚ/1 - Plán udržitelné mobility Plzně – aktualizace 2018

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán udržitelné mobility Plzně – aktualizace 2018 (ÚKRMP, 12/2018))
Příloha č.2 (Usnesení KD RMP č. 1/2019 ze dne 17. 1. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX