Bod č.21.:

TN/1 - Uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Plzeň a Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Memorandum o spolupráci mezi městem Plzeň a Panattoni Czech Republic Development s.r.o.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX