Bod č.51.:

OŠMT/3 - Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o finanční podporu)
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 5. 2. 2019)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy, které jsou předmětem tohoto návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:175 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX