Bod č.23.:

KŘTÚ/2 - Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX