Bod č.105.:

OI/5 - Právní analýza – Posouzení možných nároků statutárního města Plzeň v souvislosti s Rozhodčím nálezem vydaným dne 14.11.2018 ve sporu se společností POHL cz, a.s.

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Právní analýza – Posouzení možných nároků statutárního města Plzeň v souvislosti s Rozhodčím nálezem vydaným dne 14.11.2018 ve sporu se společností POHL cz, a.s.)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX