Bod č.66.:

MAJ/7 - Bezúplatný převod pozemků p. č. 809/8 a p. č. 812/5 k. ú. Koterov od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Usnesení KNM RMO Plzeň 2)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX