Bod č.71.:

MAJ/12 - Výkup jednotky – garáže č. 1210/8 v budově č.p. 1210 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1210 v rozsahu podílu 1582/14542, vše v k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (RMO Plzeň 2 - Slovany č. 95 ze dne 26. 6. 2018)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:195 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX