Bod č.8.:

PRIM+ÚKEP/4 - Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze květen 2019

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 („Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ verze květen 2019)
Příloha č.2 (Změnová verze „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ verze květen 2019)
Předloženo na stůl č.1 (Upravená příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:135 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX