Bod č.70.:

MAJ/11 - Výkup části pozemku parc. č. 1884/42, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření MO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.3 (geomerický plán)
Příloha č.4 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX