Bod č.67.:

MAJ/8 - Přijetí daru sportovního zařízení (tréninkového hřiště pro brankáře) od sportovního klubu HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usn. RMO Plzeň 3 č. 150 ze dne 20. 3. 2019)
Příloha č.3 (zaměření tréninkového hřiště)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:191 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX