Bod č.68.:

MAJ/9 - Výkup pozemků parc. č. 2000/1 a parc. č. 2297/2, oba k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření starosty MO Plzeň 6 - Litice ze dne 19. 3. 2018)
Příloha č.3 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:192 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX