Bod č.57.:

FIN/1 - Předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Parkoviště Lábkova

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO P3 č. 104 ze dne 12. 12. 2018 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:181 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX