Bod č.8.:

EAP/2 - Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 6/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX