Bod č.7.:

EAP/3 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden - březen 2019

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obsah, zkratky)
Příloha č.2 (Textová část) (*)
Příloha č.3 (Tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX