Bod č.4.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:24 rok:2019

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.5.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX