Bod č.9.:

EAP/4 - Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:30 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX