Bod č.14.:

EAP/6 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2019

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Přijatá usnesení) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX