Bod č.9.:

FIN/5 - Schválení dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2019 v rámci Dotačního programu mikrogranty pro rok 2019

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení ZMO P4)
Důvodová zpráva č.1 (Galerie THAMBOS, z.s.)
Důvodová zpráva č.2 (Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA)
Důvodová zpráva č.3 (Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná)
Důvodová zpráva č.4 (RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s.)
Důvodová zpráva č.5 (TJ Plzeň Újezd, z.s.)
Důvodová zpráva č.6 (Storm Ballet z.s.)
Důvodová zpráva č.7 (Nadační fond Plzeň sobě)
Důvodová zpráva č.8 (JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek)
Důvodová zpráva č.9 (Městská charita Plzeň)
Důvodová zpráva č.10 (Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná)
Příloha č.1 (Dotační program mikrogranty pro rok 2019)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO P4 č. 0005/19)
Příloha č.4 (Smlouva: Galerie THAMBOS, z.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Smlouva: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Smlouva: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (Smlouva: RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (Smlouva: TJ Plzeň Újezd, z.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (Smlouva: Storm Ballet z.s.) - dokument je neveřejný
Příloha č.10 (Smlouva: Nadační fond Plzeň sobě) - dokument je neveřejný
Příloha č.11 (Smlouva: JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek ) - dokument je neveřejný
Příloha č.12 (Smlouva: Městská charita Plzeň) - dokument je neveřejný
Příloha č.13 (Smlouva: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná) - dokument je neveřejný
Příloha č.14 (Žádost: Galerie THAMBOS, z.s.)
Příloha č.15 (Žádost: Dobrovolnická Regionální Agentura DoRa)
Příloha č.16 (Žádost: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná)
Příloha č.17 (Žádost: RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s.)
Příloha č.18 (Žádost: TJ Plzeň Újezd, z.s.)
Příloha č.19 (Žádost: Storm Ballet z.s.)
Příloha č.20 (Žádost: Nadační fond Plzeň sobě)
Příloha č.21 (Žádost: JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek )
Příloha č.22 (Žádost: Městská charita Plzeň)
Příloha č.23 (Žádost: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná)
Příloha č.24 (Souhrnný přehled údajů za žádosti včetně navržené částky)
Příloha č.25 (Usnesení RMO P4 č. 0117/19)
Příloha č.26 (Usnesení RMO P4 č. 0118/19 )
Příloha č.27 (Usnesení RMO P4 č. 0119/19 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX