Bod č.10.:

FIN/6 - Dotační program mikrogranty pro rok 2019 II

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení ZMO P4)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dotační program mikrogranty pro rok 2019 II)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4) (*)
Příloha č.3 (Návrh smlouvy o poskytnutí dotace) (*)
Příloha č.4 (Žádost o dotaci - formulář)
Příloha č.5 (Usnesení RMO P4 č. 0120/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX