Bod č.17.:

OSI/1 - Uzavření dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace obci Chotíkov

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 722 ze dne 12. 11. 2009)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 522 ze dne 20. 5. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX