Bod č.15.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2019

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 17. 4. 2019)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 15. 5. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX