Bod č.16.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 14. 3. 2019 do 15. 5. 2019

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX