Bod č.7.:

FIN/3 - Novela vyhlášky města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh Vyhlášky statutárního MP č..../2019)
Příloha č.2 (zapracované změny formou revize do "Úplného znění" předpisu)
Příloha č.3 (úplné znění Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004)
Příloha č.4 (email OÚD EÚ MMP)
Příloha č.5 (Nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 (Parkovací řád))
Příloha č.6 (usnesení RMO P4 č. 89/19 ze dne 24. 4. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX