Bod č.6.:

FIN/2 - Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 - souhrnné rozpočtové opatření č. 4 včetně převodu do rozpočtu města (MPOL - Senior akademie)

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (bilance a tabulky závazných ukazatelů - RO č. 4)
Příloha č.2 (MPOL - detaily projektu Senior akademie)
Příloha č.3 (usn. FV ZMO z 29.5.2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usn. RMO č. 0115/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX