Bod č.5.:

FIN/1 - Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí roku 2019

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka Plnění rozpočtu v závaz.ukazatelích za 1-3/2019)
Příloha č.2 (usn. FV ZMO z 29.5.2019) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMO č. 0114/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX