Bod č.18.:

KV/1 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

(předkladatel:Bc. Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis KV duben 2019)
Příloha č.2 (Zápis KV květen 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX