Bod č.8.:

FIN/4 - Dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 na podporu v oblasti životního prostředí pro rok 2019

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2019)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO P4 0020/19)
Příloha č.4 (Usnesení KŽP č.04/19) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Usnesení KŽP č.05/19) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Souhrný přehled údajů za žádost včetně navržené částky)
Příloha č.7 (Návrh smlouvy T. J. Sokol Plzeň Doubravka) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (Žádost o dotaci T. J. Sokol Plzeň Doubrvka)
Příloha č.9 (Usnesení RMO P4 č. 0121/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX