Bod č.6.:

ŘÚSO/1 - Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a ZČU a Přehled projektů ZČU odsouhlasených v RMP a předložených ke schválení v ZMP)
Příloha č.2 (Konkrétní projekty ZČU č. 1 – 17)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:228 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX