Bod č.17.:

TAJ/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení od 28.3.-3.6.2019

(předkladatel:Ing. Bc. Brůhová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX