Bod č.63.:

EVID/3 - Rozhodnutí o reálném rozdělení nemovité věci na adrese Na Jíkalce 2, Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (modrá mapa – reálné rozdělení s vyznačením rozsahu služebnosti)
Příloha č.3 (letecký snímek – reálné rozdělení s vyznačením rozsahu služebnosti)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 11551-35/2019)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:284 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX