Bod č.12.:

SSI/2 - Územní studie Bukovec - krajina

(předkladatel:Bc. Hrabáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ÚS Bukovec - krajina - situace)
Příloha č.2 (ÚS Bukovec - krajina - širší vztahy)
Příloha č.3 (ÚS Bukovec - krajina - limity území)
Příloha č.4 (ÚS Bukovec - krajina - textová část)
Příloha č.5 (vypořádání připomínek)
Příloha č.6 (usnesení RMO P4 č. 0052/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX