Bod č.13.:

SSI/3 - Oprava víceúčelové nádrže v Bukovci

(předkladatel:Bc. Hrabáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P4 č. 003/18)
Příloha č.2 (zpráva SVSMP)
Příloha č.3 (přílohy ke zprávě SVSMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO P4 č. 0053/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX