Bod č.14.:

SSI/4 - Územní studie Plzeň Bukovec, Pod Kruhovkou

(předkladatel:Bc. Hrabáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ÚS prezentace pro MO P4)
Příloha č.2 (ÚS Pod Kruhovkou)
Příloha č.3 (ÚS koordinační situace)
Příloha č.4 (ÚS uliční řez)
Příloha č.5 (ÚS regulační prvky situace)
Příloha č.6 (ÚS regulační prvky - situace (výhled))
Příloha č.7 (usnesení RMO P4 č. 0090/19)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 13.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX