Bod č.65.:

OI/4 - Informativní zpráva o stavu investiční akce „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ k 31. 05. 2019

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o stavu investiční akce „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ k 31. 05. 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX